Aktualności


Sternik Motorowodny


Do 30 listopada 2023 r. planujemy uruchomić
zajęcia praktyczne na wodzie,
dopóki nie ma lodu na Kanale Parnickim.

Zajęcia teoretyczne odbędą się 2 i 3 grudnia 2023 r.
w godz. od 9:00 do 14:00.

Termin egzaminu ustalimy
na pierwszych zajęciach teoretycznych.

Osoby zapisane na kurs prosimy o pilne
wniesienie wpłaty za egzamin*

Warunkiem wpisu na listę jest uiszczenie opłaty
celem zgłoszenia egzaminu do Ministerstwa Sportu.


Opłata za kurs 500 zł:
KONTO: 40 1240 3826 1111 0010 3774 6736
Centrum Motorowodne ŚLIZG
70-601 Szczecin, ul. Bulwar Gdański 12

Opłata za egzamin 250 zł:
KONTO: 83 12403826 1111 0010 1781 4499
SKMW i NW ŚLIZG
70-601 Szczecin, ul. Bulwar Gdański 12

Osoby uczące się (4-26 lat) za egzamin wnoszą
opłatę 125,00 zł (kserokopia ważnej legitymacji
szkolnej lub inny dokument np. zaświadczenie ze szkoły)

Informacje tel: 604 080 774
lub e-mail: slizg@szczecin.home.pl

Zapraszamy!







Sternik Motorowodny

Nowe atrakcyjne ceny:

- opłata za egzamin - 250,00 zł
- młodzież ucząca się (14 - 26 lat) - 125,00 zł

Najbliższy termin proponowany
- po zgłoszeniu się min. 6 osób

Informacje tel: 604 080 774
lub e-mail: slizg@szczecin.home.pl

Zapraszamy!

CZYSZCZENIE MAGAZYNÓW
- 50% CENY LUB WIĘCEJ

 1. Kotwice
 2. Kamizelki asekuracyjne, pasy twarde ratunkowe
 3. Różne zegary pomiarowe silników do łodzi
 4. Silniki do łodzi różnej mocy 300,00 zł za sztukę
 5. Komplet tapicerki (materace) do ROMANY kabinowej
 6. Zbiorniki paliwa od 24 L do 60 L - oryginalne
Informacje tel: 604 080 774
lub e-mail: slizg@szczecin.home.pl

Zapraszamy!

Restracja łodzi -
jachtów motorowych i żaglowych
według nowej ustawy

Pośrednictwo - tel: 728 919 188
lub osobiście

CENTRUM MOTOROWODNE ŚLIZG
UL. Bulwar Gdański 12
70 - 601 SZCZECIN

Zapraszamy!


Nowa usługa - Śruby napędowe:

Naprawa - Wyważanie - Dostawa


Wymiana patentów wydanych

w latach 1982 - 2013.

Kontakt jw - zapraszamy!



Mechanik motorowodny


Szczeciński Klub Motorowodny i Narciarstwa Motorowodnego "ŚLIZG", działający przy Centrum Motorowodnym, organizuje kursy umożliwiające zdobycie umiejętności i uprawnień mechanika motorowodnego. Posiada także upoważnienia, nadane przez Ministra Sportu i Turystyki, do przeprowadzania egzaminów potwierdzających wiedzę i umiejętności kandydata, i uzyskanie przez niego patentu mechanika motorowodnego.

Aby uczestniczyć w szkoleniu organizowanym przez SKMiNW "ŚLIZG" i przystąpić do egzaminu, kandydat musi spełniać następujące wymagania:

 • ukończenie 18 lat,
 • stopień motorzysty,
 • staż co najmniej 400 godzin żeglugi przy obsłudze siłowni o mocy co najmniej 147,2 kW, w tym co najmniej 100 godzin żeglugi przy obsłudze siłowni o mocy większej niż 441 kW,
 • zgłoszenie na kurs, w siedzibie Centrum Motorowodnego (70-601 Szczecin, ul. Bulwar Gdański 12), od poniedziałku do piątku, w godz. 10:00 - 16:00, lub pocztą elektroniczną na adres: slizg@szczecin.home.pl,
 • dokonanie opłaty za kurs najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu w siedzibie centrum,
 • dokonanie opłaty za egzamin conajmniej na 1 dzień przed rozpoczęciem egzaminu.


 





Ceny kursów i egzaminu

Lp Wariant kursu Rabat % Cena zł
(netto)
Wartość zł
(brutto)
1.
Zajęcia teoretyczne i praktyczne - 1 osoba

- 550,00 676,50
2.
Opłata egzaminacyjna

- 350,00 350,00
3.
Koszt patentu (dokumentu)

- 50,00 50,00



Informacje dodatkowe:

 • opłata obejmuje koszty zajęć wykładowych oraz zajęć praktycznych,
 • spotkanie organizacyjne oraz zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się w siedzibie centrum,
 • wystawiamy rachunki.



Centrum Motorowodne "ŚLIZG" w Szczecinie
centrummotorowodne@gmail.com


   Copyright © 2019 - 2023 KM