Nowa oferta!

Jeszcze w tym miesiącu organizujemy kurs
na stopień sternika motorowodnego.

Początek: 19 listopada 2021 r.
Zapraszamy!

  Szczegóły i zapisyRadiooperator


R A D I O K L U B PZK - SP1KNJ "POD ŻAGLAMI"
przy Centrum Motorowodnym "ŚLIZG” zaprasza na


K U R S Y

przygotowujące do egzaminu na

Świadectwo radiooperatorskie

 1. Radiotelefonisty w służbie morskiej - osobiste - dla nieposiadających
  własnych jachtów

 2. Radiooperatora bliskiego zasięgu (Short Range Certificate) – dla strefy A1
  (30 mil od brzegu)

 3. Radiooperatora dalekiego zasięgu (Long Range Certificate) – uprawnienia
  do obsługi sprzętu radiowego statków nie objętych konwencją SOLAS –
  na cały świat

Zajęcia będą się odbywać w soboty w godz. 11:00 - 15:00 (10 lub więcej spotkań)

Egzamin odbędzie się w siedzibie Delegatury UKE w Szczecinie
w terminie określonym w harmonogramie rocznym

Osoby zainteresowane uzyskaniem w/w świadectw proszę o składanie zgłoszeń
do skrzynki listowej „SP1KNJ” przy Centrum Motorowodnym "ŚLIZG”
(proszę podać tel. kontaktowy) lub o zgłoszenia osobiste do Kierownika
radiostacji klubowej RYSZARDA CIELECKIEGO – tel. 600-694-332, 91-430-3260


Z A P R A S Z A M Y !


Centrum Motorowodne "ŚLIZG" w Szczecinie
centrummotorowodne@gmail.com


   Copyright © 2019 - 2021 KM