Harmonogram
kursów i egzaminów w roku 2022


UWAGA: Na życzenie grup zorganizowanych podane terminy
kursów i egzaminów mogą ulec zmianie


Lp Rodzaj kursu Data kursu Czas trwania Numer
egzaminu
Data i godz. egzaminu
1. STERNIK MOTOROWODNY

25-11-2022
26-11-2022
27-11-202217:00 - 21:30
  9:00 - 15:00
  9:00 - 15:00

SM/11/1/2022

30-11-2022
ŚRODA
godz. 17:00