Harmonogram
kursów i egzaminów w roku 2023

UWAGA: Na życzenie grup zorganizowanych podane terminy
kursów i egzaminów mogą ulec zmianie


Lp Rodzaj kursu Data kursu Czas trwania Numer
egzaminu
Data i godz. egzaminu
1. STERNIK MOTOROWODNY 24-03-2023
25-03-2023
26-03-2023

17:00 - 21:30
  9:00 - 15:00
  9:00 - 15:00

SM/1/2023 30-03-2023
CZWARTEK
godz. 17:00

2. STERNIK MOTOROWODNY 28-04-2023
29-04-2023
30-04-2023

17:00 - 21:30
  9:00 - 15:00
  9:00 - 15:00

SM/2/2023 05-05-2023
PIĄTEK
godz. 17:00

3. STERNIK MOTOROWODNY 26-05-2023
27-05-2023
28-05-2023

17:00 - 21:30
  9:00 - 15:00
  9:00 - 15:00

SM/3/2023 01-06-2023
CZWARTEK
godz. 17:00

4. LICENCJA HOLOWANIA
NARCIARZA WODNEGO
27-05-2023 10:00 - 12:00 LHN/4/2023 27-05-2023
SOBOTA
godz. 13:00

5. STERNIK MOTOROWODNY 30-06-2023
01-07-2023
02-07-2023

17:00 - 21:30
  9:00 - 15:00
  9:00 - 15:00

SM/5/2023 06-07-2023
CZWARTEK
godz. 17:00

6. STERNIK MOTOROWODNY 14-07-2023
15-07-2023
16-07-2023

17:00 - 21:30
  9:00 - 15:00
  9:00 - 15:00

SM/6/2023 20-07-2023
CZWARTEK
godz. 17:00

7. STERNIK MOTOROWODNY 11-08-2023
12-08-2023
13-08-2023

17:00 - 21:30
  9:00 - 15:00
  9:00 - 15:00

SM/7/2023 17-08-2023
CZWARTEK
godz. 17:00

8. STERNIK MOTOROWODNY 15-09-2023
16-09-2023
17-09-2023

17:00 - 21:30
  9:00 - 15:00
  9:00 - 15:00

SM/8/2023 21-09-2023
CZWARTEK
godz. 17:00

9. STERNIK MOTOROWODNY 13-10-2023
14-10-2023
15-10-2023

17:00 - 21:30
  9:00 - 15:00
  9:00 - 15:00

SM/9/2023 19-10-2023
CZWARTEK
godz. 17:00