Student Course RegistratonFormularz zgłoszeniowy


Informacje o kursie
  Rodzaj kursu:
* STERNIK MOTOROWODNY
  Data rozpoczęcia:
* 13-06-2022
Dane uczestnika
  Pan/Pani: *
  Imię: *
  Nazwisko: *
  Adres e-mail: *
  Telefon: *
Adres do korespondencji
  • ulica, nr domu:
 
  • kod pocztowy, miasto:
 
  • kraj:  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Motorowodne "ŚLIZG"
w Szczecinie, zawartych w formularzu zgłoszenia udziału w kursie STERNIK MOTOROWODNY,
w celu rejestracji, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
(tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami)

* - TAK
* informacje wymagane